Interactive information seeking, behaviour and retrieval

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9781856047074

Ký hiệu phân loại: 025.0425

Thông tin xuất bản: London :Facet Publishing, 2011.,

Mô tả vật lý: xxxvii, 296 pages ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144100

Information behavior. -- Information retrieval. -

DÃY KỆ
2I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 025.042
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn