Competition law of the European Community

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ivo Van Bael

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9789041128768 (hbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 343.240721 Regional intergovernmental organizations

Thông tin xuất bản: Austin [Tex.] : Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Frederick, MD : Wolters Kluwer Law & Business ; Kluwer Law International ; Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2010.

Mô tả vật lý: xlii, 1674 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 144142

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.240
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH