A game- and decision-theoretic approach to resilient interdependent network analysis and design
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9783030234447

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland :Springer, 2020,

Mô tả vật lý: 111p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH