Bond valuation, yield measures and the term structure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sunil Paramēśvaran

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0070620857

ISBN-13: 978-0070620858

Ký hiệu phân loại: 332.632 Securities, real estate, commodities

Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2007.

Mô tả vật lý: 85p. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 144228

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.632
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH