New business ventures and the entrepreneur

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0071183140

Ký hiệu phân loại: 658.11

Thông tin xuất bản: :McGraw-Hill , 2000, 5th ed

Mô tả vật lý: 692p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144234

DÃY KỆ
25D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.110
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn