Organizational behavior today
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0135022576

Ký hiệu phân loại: 302.35 Social interaction in complex groups

Thông tin xuất bản: New Jersey :Pearson Prentice Hall, 2008,

Mô tả vật lý: 311p. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 302.350


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH