The boulevard book : history, evolution, design of multiway boulevards
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780262600583

Ký hiệu phân loại: 625.7 Roads

Thông tin xuất bản: London :MIT, 2002,

Mô tả vật lý: 257p. ; , 29cm

Ngôn ngữ:


-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH