Effective leadership
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0324361858

Ký hiệu phân loại: 658.4092 Executive management

Thông tin xuất bản: Mason, Ohio :Thomson/SouthWestern, 2007, 3rd ed

Mô tả vật lý: 472p. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.409


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH