Principles of organizational behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0324581157

Ký hiệu phân loại: 302.35 Social interaction in complex groups

Thông tin xuất bản: Mason, Ohio :South-Western Cengage Learning, 2009, 12th ed

Mô tả vật lý: 550p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 302.350


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH