́crits : the first complete edition in English
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780393329254

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: New York :W.W. Norton, 2006,

Mô tả vật lý: 878p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 150.195


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH