Living in the environment : concepts, connections, and solutions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. Tyler Miller, Scott E Spoolman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0495556726

ISBN-13: 978-0495556725

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Pacific Grove, CA : Brooks/​Cole, 2009

Mô tả vật lý: 674p. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 144407

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH