Computing essentials 2005 Introductory Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0072836075

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Technology Education, 2005,

Mô tả vật lý: 509 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:

ID: 14444
Electronic data processing.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH