Computing essentials 2005 Introductory Edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda I O'Leary, Timothy J O'Leary

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072836075

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Technology Education, 2005

Mô tả vật lý: 509 tr. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 14444

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH