Security complete
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Sybex Inc, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780782141443

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Alameda, CA :Sybex, 2002, 2nd

Mô tả vật lý: 1039p. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH