Discovering computers 2000 : concepts for a connected world
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780789546180

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :Course Technology, 1999,

Mô tả vật lý: 624p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:

ID: 144473
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH