Principles of auditing and other assurance services

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  0072822732

Ký hiệu phân loại: 657.45

Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill, 2004, In lần thứ 14

Mô tả vật lý: 763 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Auditing-

DÃY KỆ
24D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
11F
*Ký hiệu xếp giá:  657.450
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn