Desert puma : evolutionary ecology and conservation of an enduring carnivore

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kenneth A Logan, Linda L Sweanor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1559638672

Ký hiệu phân loại: 599.7524097896 *Carnivora Fissipedia (Land carnivores)

Thông tin xuất bản: Washington : Island Press, 2001

Mô tả vật lý: 463 tr. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 14449

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 599.752
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH