Mediaimpact : an introduction to mass media
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Shirley Biagi, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1111829535

Ký hiệu phân loại: 302.23 Media (Means of communication)

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :Wadsworth Cengage Learning, 2012, 10th ed

Mô tả vật lý: 430p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 302.230


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH