Inside Chinese business : a guide for managers worldwide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ming-Jer Chen, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1591393272

Ký hiệu phân loại: 306.0951 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :Harvard Business School Press, 2001,

Mô tả vật lý: 234p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH