The two virtuals : new media and composition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alexander Reid

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1602350229

Ký hiệu phân loại: 302.23 Media (Means of communication)

Thông tin xuất bản: West Lafayette, Indiana : Parlor Press, 2007

Mô tả vật lý: 210p. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 144573

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 302.230
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH