Conflict management :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Peter Condliffe, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  186316216X

Ký hiệu phân loại: 303.69

Thông tin xuất bản: Sydney :LexisNexis Butterworths, 2002, 2nd ed

Mô tả vật lý: 296p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144637

-

DÃY KỆ
05D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  303.690
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn