The foundations of social research :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Crotty, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9781864486049

Ký hiệu phân loại: 300.72

Thông tin xuất bản: Crows Nest., NSW :Allen & Unwin, 1998,

Mô tả vật lý: 256p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144638

-

DÃY KỆ
05C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  300.720
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn