A handbook for deterring plagiarism in higher education

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jude Carroll, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  1873576560

Ký hiệu phân loại: 378.1958

Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford Centre for Staff and Learning Development, 2002,

Mô tả vật lý: 128p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144639

DÃY KỆ
11E
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  378.195
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn