Computing essentials 2004
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0072519584

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill, 2004, Complete edition

Mô tả vật lý: 468 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

ID: 14464
Electronic data processing.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH