Macquarie dictionary :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9781876429324

Ký hiệu phân loại: 423

Thông tin xuất bản: North Ryde, N.S.W. :Macquarie Library, 2003, 3rd ed

Mô tả vật lý: 2223p. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144640

DÃY KỆ
15B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  423.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn