Making crucibles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Vince Gingery, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9781878087270

Ký hiệu phân loại: 666.3

Thông tin xuất bản: Rogersville, Mo. :David J. Gingery Publishing, 2003,

Mô tả vật lý: 60p. ; , 22cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144641

-

DÃY KỆ
29C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  666.300
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn