Death and the idea of Mexico

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9781890951542

Ký hiệu phân loại: 306.90972

Thông tin xuất bản: New York :Zone Books, 2005,

Mô tả vật lý: 581p. ; , 23cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144642

-

DÃY KỆ
06B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  306.909
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn