Management and marketing :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ian Mackenzie, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9781899396801

Ký hiệu phân loại: 428.02465

Thông tin xuất bản: Australia :Heinle cengage learning, 1997,

Mô tả vật lý: 144 p. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144644

-

DÃY KỆ
15E
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  428.024
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn