Career development and systems theory :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9789077874639

Ký hiệu phân loại: 331.702

Thông tin xuất bản: Rotterdam :Sense Publishers, 2006, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 385p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 144700

-

DÃY KỆ
08A
Thư viện AB
3A
*Ký hiệu xếp giá:  331.702
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn