Organizational behavior

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Angelo Kinicki, Robert Kreitner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072535253

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: [kđ] : IRWIN, 2004

Mô tả vật lý: 22 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 14476

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH