Organizational behavior

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0072535253

Ký hiệu phân loại: 658.3

Thông tin xuất bản: [kđ] :IRWIN, 2004, In lần thứ 6

Mô tả vật lý: 22 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
26A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.300
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn