Giáo dục môi trường qua môn địa lý ở trường phổ thông
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 372.357 Nature study

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Môi trường -- Dạy và học

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 372.357


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH