Information Science and Applications : ICISA 2019
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9789811514654

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Singapore :Springer, 2020,

Mô tả vật lý: 699p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH