Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0073018562

Ký hiệu phân loại: 515

Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill Higher Education, 2005, In lần thứ 8

Mô tả vật lý: 976 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
5D
*Ký hiệu xếp giá:  515
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn