The Bachelet government : conflict and consensus in post-Pinochet Chile

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Silvia Borzutzky, Gregory Bart Weeks

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0813034751

Ký hiệu phân loại: 983.0669 *Chile

Thông tin xuất bản: Gainesville : University Press of Florida, 2010

Mô tả vật lý: 240p. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 144848

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
33D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 983.066
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH