Elementary statistics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0072549076

Ký hiệu phân loại: 519.5

Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill, 2004, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 810 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
17D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  519.5
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn