Surface engineering by friction-assisted processes : methods, materials, and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781771887694

Ký hiệu phân loại: 620.44 Surface engineering

Thông tin xuất bản: Canada :Apple Academic Press Inc, 2020,

Mô tả vật lý: 373p. ; , cm

Ngôn ngữ:


Finishes and finishing.
  - Surfaces (Technology)
  - Tribology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH