Fundamentals of Electronic Circuit Design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0471410160

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Sons, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 490 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Electronic Circuit -- Design ; Fundamentals

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
18C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 531.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH