Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí . T.1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.815 Machine design

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2007, Tái bản lần thứ 7

Mô tả vật lý: 273r. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Cơ khí-- Chi tiết máy-- Máy móc -- Thiết kế

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH