Artificial psychology : psychological modeling and testing of AI systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9783030170790

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Switzerland :Springer, 2020,

Mô tả vật lý: 178p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH