Thực hành vi điều khiển

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH, 2014

Mô tả vật lý: 41tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 145119

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH