Nhập môn logic học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Đình Nghiệm

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047336029

Ký hiệu phân loại: 160 Logic

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2017

Mô tả vật lý: 224. ; , cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 145369

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH