Study guide to accompany Sociology : the central questions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0155019341

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Fort Worth :Harcourt Brace College Publishers, 1998,

Mô tả vật lý: 117p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH