Introduction to the chemistry of food

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Zeece

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0128094341

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: London : Academic Press , 2020

Mô tả vật lý: 431p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 145489

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH