Language, social media and ideologies : translingual Englishes, Facebook and authenticities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sender Dovchin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030261382

Ký hiệu phân loại: 427 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer, 2020

Mô tả vật lý: 91p. ; , cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 145503

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH