Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.23 Design, materials, construction

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH, 2014,

Mô tả vật lý: 59tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH