Giáo trình Luật thuế

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 343.04 Tax law

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam, 2012

Mô tả vật lý: 515tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 145638

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH