Thực hành điện, điện tử ô tô

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Lam Yên, Nguyễn Văn Nhanh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH, 2017

Mô tả vật lý: 325tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 145645

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH