Global dexterity : how to adapt your behavior across cultures without losing yourself in the process
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Andy Molinsky, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781422187272

Ký hiệu phân loại: 395.52 Business and office etiquette

Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts :Harvard Business Review Press, 2013,

Mô tả vật lý: xxii, 200 pages : , illustrations ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


International business enterprises -- Management ; Cross-cultural studies.; Business etiquette.-- Corporate culture -- Cross-cultural studies.; Diversity in the workplace.-- Intercultural communication.-- Management -- Cross-cultural studies.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 395.520


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH