Human resource management :a contemporary approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0273707639


Thông tin xuất bản: Harlow, England ;New York :Prentice Hall/Financial Times, 2007., 5th ed.

Mô tả vật lý: xxi, 694 p. :, col. ill. ;, 27 cm.

Ngôn ngữ:


Personnel management-- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH