The international handbook of organizational culture and climate

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Cartwright, Cary L Cooper, P. Christopher Earley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471491268

Ký hiệu phân loại: 302.3/5 Social interaction

Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley, 2001

Mô tả vật lý: xix, 620 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 145840

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH