High-impact human capital strategy : addressing the 12 major challenges today's organizations face
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0814436064


Thông tin xuất bản: New York :AMACOM, American Management Association, 2015,

Mô tả vật lý: x, 293 pages ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Human capital.-- Manpower planning.-- Personnel management.-- Strategic planning.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH